Artros- ledproblem

 

En av fem hundar anses lida av artros. Ofta uppfattas artros som en naturlig del av åldrandet , men artros är en sjukdom , det är viktigt att diagnosen ställs för att rätt behandling ska kunna sättas in .Då kan hunden få ett betydligt bättre och mera aktivt liv.

 

Artros är en kronisk inflammation i en led med nedbrytning av ledbrosket, förtjockning av ledkapseln och benpålagring i o runt leden. Detta ledproblem är särskilt vanligt hos hundar. Ca 20 %av alla hundar har en smärtsam process i rörelseapparaten och ca 13 % har utvecklad artros .Hos äldre hundar är artros så vanlig som mellan 20-25 %.

 

Artros kan vara en primär sjukdom utan bakomliggande orsaker, men den kan också vara sekundär till andra ledsjukdomar, frakturer eller ledbandsskador. Man skulle kunna sammanfattta artrosutvecklingen med normal belastning i en onormal led eller onormal belastning i en normal led.

 

Kronisk-Artros ( osteoartrit eller osteoartros )

 

Är en sjukdomsprocess där skadorna inte kan läkas ut och där det alltid sker en successiv försämring. Men det finns alltid flera åtgärder som kan sättas in för att bromsa processen och förbättra ledens funktion. Hos hundar är det ofta möjligt att hitta den underliggande eller den primära utlösande faktorn. Hur sjukdomen utvecklas och vilka leder som drabbas varierar och individuella faktorer spelar här en avgörande roll.

 

En mycket vanlig grundorsak till artros är osteochondros. Detta är en tillväxtrubbning som orsakar att en del av ledbrosket och underliggande ben dör och lossnar från underlaget.

Framför allt drabbas medelstora och större raser. Sjukdomen debuterar alltid under den snabbaste tillväxtfasen.

 

Utvecklingen av artros sker vanligtvis långsamt och karakteriseras av två avgörande processer i leden. Nedbrytning av ledbrosk. Tillväxt av ny benvävnad.

 

Dessutom förekommer en varierande inflammatorisk reaktion i själva ledkapseln .

 

Frisk-led

 

Ledens funktion är att förmedla en energieffektiv och smärtfri rörelse samt att stödja muskler och skelett. Det är förhållandevis stora krafter som utvecklas vid normal rörelse.

En del av energin tas upp av muskler och ben men en stor del fördelas också över ledytan.

 

Artros-led

 

Artros kännetecknas kliniskt av ledsmärta, inskränkt ledrörlighet, benpålagring runt leden samt en varierande grad av inflammation. Ledbrosket får en nedsatt hållfasthet, genomtränglighet samt förmågan att pressas ihop och ge efter. Smärtan kommer från nervimpulser från den inflammerade vävnaden i och omkring leden.

En led med fullt utvecklad artros har en kraftig destruktion av ledbrosket. De kemiska och mekaniska förutsättningar som kännetecknar en frisk led är kraftigt förändrade. Skadorna i leden kan sällan läka , men det finns mycket att göra för att förbättra funktionen.

 

Smärta vid artros

 

Utvecklingen av artros går långsamt och ger efter hand ökad smärtupplevelse. Även normala ledrörelser och ledbelastningar kommer efter hand att upplevas som smärtsamma .Felaktig belastningsförhållanden uppstår som en följd av artrosutveckligen o ger ofta muskelsmärta som kan vara mer besvärande för hunden än själva ledsmärtan.

 

Behandling mot artros

 

Dessvärre finns det inte så stora möjligheter att förebygga artros. Två saker kan man dock som djurägare göra för att i alla fall dämpa artrosutvecklingen.

 

Eftersom man har konstaterat att osteochondros är den vanligaste orsaken till artros , är det viktigt med tidigt och korrekt behandling av dessa skador för att minska omfattningen av artros.

 

Övervikt ger överbelastning av lederna, vilket är en bidragande faktor för utvecklingen av artros. Viktkontroll är därför en bra förebyggande åtgärd.

 

De sjukliga förändringarna vid artros fortskrider obönhörligt med tiden. Efter den akuta fasen , som inte alltid upptäcks , övergår artros i en kronisk fas , som kan vara vilande eller aktiv.

 

Den behandlingsplan som veterinären upprättar vid en diagnosetiserad artros består av .

 

1. Lindra besvären så att en aktiv artros blir vilande.

2. Bibehålla ett vilande stadium .

3. Minska takten på försämringen.

 

Smärta

 

Eftersom smärta är det största problemet för hunden gäller det framför allt att ge smärtlindring. Minskar man smärtan förbättrar man också funktionen , eftersom smärta också begränsar rörligheten.

 

Non-steroida antiinflammatoriska läkemedel ( NSAID )

 

Dessa läkemedel har förutom den antiinflammatoriska effekten även en smärtlindrande verkan, som kanske är den mest betydelsefulla effekten. Det pågår en omfattande forskning kring NSAID och artros hos människor , vilket även veterinärsidan har stor glädje av.

 

Hyaluronsyra

 

Läkemedel med hyaluronsyra , som är viktig komponent i normal ledvätska , anses öka viskositeten , dämpa inflammationen och öka borttransport av fria radikaler från leden.

 

Kortikosteroider

 

Dessa läkemedel har kraftigare antiinflammatoriska effekt än NSAID. För de doser som krävs är biverkningarna vanligen mer uttalande än med NSAID.

 

Kosttillskott

 

Dessa innehåller ofta glukosaminer som en verksam beståndsdel i kombination med andra ämnen. Avsikten är att de ämnen som ingår i kosttillskottet ska hjälpa till att läka ut skadorna i ledbrosket och minska inflammationen i leden.

 

Omega 3 i foder

 

Enligt undersökningar utöver höga halter av omega 3 fettsyror en direkt påverkan på inflammationen.

 

Artroskopi

 

En mycket bra teknik för att diagnostisera artros och fastställa om det finns någon utlösande orsak är att använda artroskopi. Denna teknik ger full insyn i leden o möjliggör noggrann undersökning av ledytor, ligament, ledkapsel etc. Dessutom kan lösa brosk o benfragment avlägnas. Med artroskopi kan man påvisa artrosförändringar o skador i leden tidigare än med röntgen.

 

Motion

 

Hög aktivitetsnivå är viktigt för att undvika onödig stelhet och tillbakabildningen av muskulatur. Mer motion o mindre vila är alltså en god rekommendation.

Grundregeln är att hunden ska tillåtas röra sig så mycket som den själv vill , gärna ordentliga promenader men utan alltför häftiga rörelser. Ökning av motionsnivå ska alltid ske successivt.

 

Fysioterapi

 

I kombination med medicinsk behandling har fysioterapi visats ge mycket goda resultat. Syftet med gymnastiken är att förhindra ytterligare stelhet som följd av inaktivitet , att återställa rörligheten , bryta spänningstillståndet i musklerna , öka muskelstyrkan och ge smärtlindring.

 

Massage

 

Ger avslappning och förbättrar cirkulationen i muskulaturen .

 

Muskeltöjning – Stretching

 

Underlättar återhämtningen av ansträngda muskler .

 

Ledmobilisering

 

Innebär uppmjukning o töjning av ledens stödjevävnader utan att ledytorna utsätts för onormal belastning.

 

Simning

 

Ger mycket effektiv muskel o rörelseträning med minimal belastning av lederna o är därför mycket lämplig för hundar med artros. Vid kroniska besvär kan simningen bidra till att hunden lättare kan använda den skadade extremiteten. Simning förbättrar även konditionen.

 

Rullband i vattnet

 

Är en kontrollerad träningsform där vattennivån kan användas för att reglera belastningen. Denna träning förbättrar balansen o tvingar hunden att ta ut rörelserna ordentligt.

 

Tillbaka