Grundvattenzon  

Undervattenväxterna är dammens viktigaste växter för att få en biologiskt fungerande damm.
De växer snabbt o förbrukar all överskottsnäring i dammen.
Växterna tar upp näringen via bladen o håller vattnet rent från lösa näringsämnen,
bidrar även till att hålla det algfritt.
Vissa sorter bör planteras i kruka eftersom de kan ta över en hel damm.
 
 
Hottonia Palustris
Blommar i Maj-Juli med vita blommor
Djup 10-50 CM
 
   

 
Kaveldun dvärg (Typha minima)
Ciggarrbollar i Juli.Aug
Djup 5-30 CM
 
 
 
   

 
Pontederia Cordata   
Hjärtformade blad med blå blommor i Aug
Djup 20-40 CM
 
   

  Hästsvans   
Mycket härdig undervattenväxt.
Skotten sticker upp över ytan.